Taisyklės, galioja nuo 29.11.2019

bolf.lt internetinės parduotuvės Taisyklės, galioja nuo 29.11.2019

I. Apibrėžimai

 • Taisyklėse naudojamos sąvokos reiškia:
 • 1.1 Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinė įstaiga, kuri nėra juridinis asmuo, kurio konkrečios nuostatos suteikia teisinį veiksnumą, kuris pateikia Užsakymą Parduotuvėje;
 • 1.2 Civilinis kodeksas – 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas (OL Nr 16, d.93 su pakeitimais);
 • 1.3 Taisyklės – Bolf.lt internetinėje Parduotuvėje paslaugų elektroniniu būdu teikimo Taisyklės;
 • 1.4 Internetinė Parduotuvė (toliau - Parduotuvė) – internetinė svetainė, prieinama adresu www.bolf.lt, kurios pagalba Klientas gali pateikti užsakymus;
 • 1.5 Prekė – produktas pateikiamas internetinėje Parduotuvėje;
 • 1.6 Pardavimo sutartis – Prekių pardavimo sutartis pagal Civilinį kodeksą, sudaryta tarp IĮ Bolf ir Kliento, sudaroma naudojant internetinės Parduotuvės svetainę vykdant internetinius pardavimus ir šioje srityje reikalingas paslaugas teikti.
 • 1.7 Vartotojo teisių įstatymas – 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymas (OL Nr. 2014, d. 827);
 • 1.8 Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu – 2002 m. liepos 18 d. įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (OL Nr. 144, d. 1204 su pakeitimais);
 • 1.9 Užsakymas – Kliento valios išreiškimas, tiesiogiai siekiant sudaryti Pardavimo-pirkimo sutartį, konkrečiai apibrėžiantis prekės tipą ir skaičių;
 • 1.10 Vartotojas – tai fizinis asmuo, atliekantis teisinę veiklą, kuri nėra tiesiogiai susijusi su jo verslo ar profesine veikla.

II. Bendrosios nuostatos

 • 2.1 Šie nuostatai nustato naudojimosi internetine Parduotuve, kurią galima rasti tinklalapyje www.bolf.lt, ir naudojimosi paslaugomis, skirtomis Parduotuvės Klientams Taisykles;
 • 2.2 Šie nuostatai tai Taisyklės, kurios nurodytos Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 8 str.;
 • 2.3 Bolf.lt internetinę Parduotuvę, kurią galima rasti tinklalapyje www.bolf.lt, valdo „BOLF
  RIBOTOS ATSAKOMYBĖS ĮMONĖ ". Ji įsikūrusi Zielona Gura, įregistruota verslininkų registre numeriu 0000529285 , kurį tvarko Zielonos Guros apygardos teismas. Nacionalinio teismo registro VIII prekybos skyrius, PVM mokėtojo kodas: 9291861928, Įmonės kodas: 360003583, adresas: Kožuchovskos g. 32, 65-364 Zielona Gura, toliau dar vadinama UAB Bolf arba Pardavėjas;
  Kontaktinė informacija:,
  IĮ Bolf
  Kożuchowska 32 g.
  65-364 Zielona Góra
  PVM m.k.PL9291861928
  Į.K.:360003583
  Klausimus apie užsakymus galite siųsti info@bolf.lt arba tel .: +370 61366888 (mokestis pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį).
  Klausimus apie mainus, grąžinimus ir skundus galite siųsti info@bolf.lt arba telefonu +370 61366888 (mokestis pagal atitinkamo operatoriaus kainoraštį).
 • 2.4 Šiose taisyklėse konkrečiai nurodoma
  • a. registracijos ir naudojimosi paskyra internetinėje Parduotuvėje Taisyklės;
  • b. elektroninio užsakymų pateikimo internetinėje Parduotuvėje sąlygos ir Taisyklės
 • 2.5 Naudotis internetine Parduotuve įmanoma, jei Kliento naudojama IRT(Informacijos ir ryšių technologijos) sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
  • a. galimos interneto naršyklės: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari.
  • b. mažiausia ekrano skiriamoji geba 1024x768
  • c. Java Script
 • 2.6 Kad būtų galima naudotis internetine Parduotuve, Klientas savarankiškai turi turėti prieigą prie kompiuterio ar kito galutinio įrenginio su prieiga prie interneto;
 • 2.7 Pagal galiojančius teisės aktus, Parduotuvė Bolf.lt pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą internetinėje Parduotuvėje asmenims iki 18 metų. Tokių atveju galimi Klientai bus informuoti apie tai;
 • 2.8 Klientai gali bet kuriuo metu naudotis šiomis Taisyklėmis naudodamiesi nuoroda pagrindiniame tinklalapio www.bolf.lt puslapyje, jas atsisiųsti ir atsispausdinti;
 • 2.9 Parduotuvės tinklalapiuose pateikiama informacija apie Prekes, ypač jų aprašymai, techniniai ir funkciniai parametrai bei kainos sudaro kvietimą sudaryti sutartį pagal Civilinio Kodekso 71 str.;
 • 2.10 Internetinė parduotuvėje pateikiamos Prekės kaip vaikiška apranga yra skirtos vaikams nuo 3 metų ir turi būti naudojamos prižiūrint suaugusiems;

III. Naudojimosi internetine Parduotuve Taisyklės

 • 3.1 Klientas turi galimybę apsipirkti Parduotuvėje užregistruodamas savo Kliento paskyrą arba be registracijos;
 • 3.2 Registracija vyksta užpildžius ir priėmus registracijos formą, pateiktą viename iš Parduotuvės puslapių;
  • 3.2.1 Įregistruodamas sąskaitą, Klientas įgyja prieigą prie savo pirkimų istorijos ir nuolatinės prieigos prie savo asmeninių duomenų bei galimybę juos savarankiškai modifikuoti tuo laikotarpiu, kuriuo administratorius turi teisę juos tvarkyti įgyvendindamas įstatymų numatytus įpareigojimus pardavimo dokumentų srityje. Be to, Kliento sąskaita leidžia lengvai grąžinti ar nusiųsti nusipirktus produktus.
  • 3.2.2 Registruota Kliento sąskaita ištrinama praėjus 5 metams nuo paskutinio pirkinio.
  • 3.2.3 Klientas bet kuriuo metu gali parašyti administratoriui el.paštu admin@bolf.com, kad ištrinti savo Kliento paskyrą
 • 3.3 Pirkimų be registracijos atveju Klientas gaus prisijungimo vardą ir slaptažodį su patvirtinimo pranešimu apie užsakymo pateikimą, kuris leis jam susikurti Kliento paskyrą ir užsakymo užbaigimo etape, pvz., Sekti užsakymo įvykdymo, pristatymo adreso pakeitimo ar įsigytų Prekių grąžinimo ir skundų etapą.
 • 3.4 Parduotuvės Klientų duomenų bazės administratorius yra IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielionoj Guroj, Kožuchovskos g. 32;
  Klientų asmeniniai duomenys yra tvarkomi remiantis straipsniu 6 p.1 raidė b) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmeninius duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taip pat panaikinimo Direktyvą 95/46 / EB,t.y., įgyvendinti Pirkimo-pardavimo sutartį šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir atlikti veiksmus duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį laikotarpiui, kuris yra būtinas jos įgyvendinimui pagal Taisykles, ir vėliasniam laikotarpiui, kuris būtinas, kad būtų pasiekti visuotinai taikytini teisės nuostatų tikslai. Klientų asmeniniai duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek reikia Užsakymui įvykdyti vadovaujantis Taisyklėse nustatytais principais, atsižvelgiant į terminus, kuriuos administratorius įgyvendina teisinių įsipareigojimų pardavimo internetu srityje. Asmeninių duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas Pardavimo-pirkimo sutarčiai vykdyti. Nepateikus duomenų Užsakymas nebus apdorotas. Asmeniniai duomenys tiek, kiek reikia paslaugų teikimui, gali būti prieinami subjektams, teikiantiems paramą administratoriui remiantis užsakytosiomis paslaugomis pagal sudarytas pavedimo sutartis, taip pat subjektams ir įstaigoms, įgaliotoms pagal taikomus įstatymus.
 • 3.5 Jei Pirkėjas atskirai išreiškia sutikimą, jo nurodyti duomenys gali būti naudojami kitiems tikslams, numatytiems sutikimo turinyje;
 • 3.6 Klientas, registracijos metu ar vėliau, pažymėdamas atitinkamą laukelį, gali išreikšti sutikimą gauti naujienlaiškį el. paštu ar/ir SMS žinute. Minėto sutikimo išreiškimas prilygsta sutikimui, kad įmonė Bolf tvarkytų asmeninius duomenis, tiesioginės savo Prekių rinkodaros vykdymo tikslais bei siekiant siųsti elektroniniu būdu ar/ir naudojant galinius telekomunikacinius įrenginius nurodytu el. pašto adresu ar/ir telefono numeriu komercines informacijas, apibrėžtas 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu, kurias teikia IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielionoj Guroj, Lenkijoje. Išreikštas sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu el. pašto ir SMS naujienlaiškio atsisakymas;
 • 3.7 Jei Pirkėjas atskirai išreiškia sutikimą, jo nurodyti duomenys gali būti naudojami kitiems tikslams, numatytiems sutikimo turinyje;
 • 3.8 Klientas, registracijos metu ar vėliau, pažymėdamas atitinkamą laukelį, gali išreikšti sutikimą gauti naujienlaiškį el. paštu ar/ir SMS žinute. Minėto sutikimo išreiškimas prilygsta sutikimui, kad įmonė Bolf tvarkytų asmeninius duomenis, tiesioginės savo Prekių rinkodaros vykdymo tikslais bei siekiant siųsti elektroniniu būdu ar/ir naudojant galinius telekomunikacinius įrenginius nurodytu el. pašto adresu ar/ir telefono numeriu komercines informacijas, apibrėžtas 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu, kurias teikia IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielionoj Guroj, Lenkijoje. Išreikštas sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu el. pašto ir SMS naujienlaiškio atsisakymas;
 • 3.9 Klientas, užpildydamas užsakytų Prekių apmokėjimo formą, papildomai pažymėdamas atitinkamą laukelį [ ] gali išreikšti sutikima:
  • a. kad IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielonoj Guroj, Kožuchovskos g. 32, tvarkytų el. pašto tipo asmeninius duomenis, siekiant užpildyti apklausą su atsiliepimu apie įsigytą Prekę / atliktą sandorį Bolf.lt Parduotuvėje ir patalpinti ją Parduotuvės puslapyje. Šis minėtas sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu išsamioje informacijoje apie užsakymą;
  • b. perduoti asmeninius duomenis, įskaitant el. pašto adresą ir informacijas apie atliktą apsipirkimą / sandorį Bolf.lt parduotuvėje šiems subjektams:
   • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kelnas, Vokietija, Komericnis registras (HRB) 32735, ES PVM m. k.: DE 812 947 877
   • IĮ Ceneo.pl, Grunvaldzka g. 182, 60-166 Poznanė, KRS numeris: 0000634928, PVM m. k.: 525-26-74-781, įm. k. 365338986
   • IĮ Grupa Okazje, Tadeušo Koščiuško Al. 23/25, 90-418 Lodze, KRS numeris: 0000513788, PVM m. k.: 725 207 12 27, įm. k.: 101681944
   • IĮ VSC Sp., Gviaždžista g. 66, 53-413 Vroclavas, KRS numeris 0000463736, PVM m. k. 899-255-54-48, įm. k. 020203207
   • Įmonė Skąpiec.pl, Marijos Curie-Sklodovskos g. 12, 50-381 Vroclavas, KRS numeris 0000412961, PVM m. k. 8971781582, įm. k. 021834370
   • IĮ Ringier Axel Springer Lenkija, Domanievskos g. 52, 02-672 Varšuva, 50-381 Vroclavas, KRS numeris: 0000420780, PVM m. k.: 5272677009, įm. k.: 146127300
   • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
    siekiant gauti atsiliepimą apie įsigytasPrekės ir/ar Parduotuvę bei pateikti jį pirmiau minėtų subjektų puslapiuose. Šis minėtas sutikimas yra savanoriškas ir gali būti atšauktas bet kuriuo metu, siunčiant pranešimą el. pašto adresu admin@bolf.com.
 • 3.10 Užsiregistravę Klientai turi nuolatinę prieigą prie savo duomenų ir galimybę juos patobulinti prisijungdami prie savo paskyros per www.bolf.lt puslapį. Nepriklausomai nuo jūsų paskyros, kiekvienas Klientas taip pat turi teisę prašyti prieigos prie jo teikiamų asmeninių duomenų, teisės ištaisyti, ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, taip pat teisę perduoti duomenis. Pirkėjas taip pat turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą nepažeisdamas duomenų tvarkymo teisėtumo, pagrįsto sutikimu prieš jo atsiėmimą, ir teise pateikti skundą priežiūros institucijai. Galimybė naudotis savo teisėmis iš esmės priklauso nuo teisinių pagrindų, kuriais grindžiamas konkretus duomenų tvarkymas. Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, tiesiog susisiekite su administratoriumi admin@bolf.com
 • 3.11 IĮ Bolf gali atimti iš kliento teisę naudotis internetine Parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar visų internetinės Parduotuvės išteklių, nedelsiant, jei klientas pažeidžia nuostatas ir sąlygas, o ypač jei klientas:
  • a. registracijos metu internetinėje Parduotuvėje padavė neteisingus, netikslius ar pasenusius duomenis, kurie klaidina arba pažeidžia trečiųjų šalių teises;
  • b. per internetinę Parduotuvę pažeidė asmenines trečiųjų šalių teises, ypač kitų internetinės Parduotuvės Klientų asmenines teises;
  • c. leido sau atlikti veiksmus, kuriuos IĮ Bolf pripažins kaip neatitinkamus pagal galiojančius teisės aktus ir bendrąsias interneto tinklo naudojimosi Taisykles elgesį arba, kurie gali kenkti gerajam IĮ Bolf vardui;
 • 3.12 Asmuo, kuriam atimta teisė naudotis internetine Parduotuve, negali registruotis iš naujo be išankstinio IĮ Bolf sutikimo.
 • 3.13 Klientas įpareigotas:
  • a. nepateikti ir nepersiųsti turinio, kurį draudžia įstatymai, pvz., turinį, skatinantį smurtą, šmeižtą ar pažeidžiančias asmeninę nuosavybę ir kitas trečiųjų šalių teises;
  • b. naudoti internetinę Parduotuvę tokiu būdu, kuris netrukdytų jos veikimui, ypač naudojant tam tikrą programinę įrangą ar prietaisus;
  • c. nevykdyti tokių veiksmų kaip: nepageidaujamos komercinės informacijos (šlamšto) siuntimas ar skelbimas internetinėje Parduotuvėje;
  • d. naudotis internetine Parduotuve taip, kad nebūtų trukdoma kitiems Klientams ir IĮ Bolf;
  • e. bet kokį internetinėje Parduotuvėje patalpintą turinį naudoti tik asmeniniam naudojimui;
  • f. naudojimasis internetine Parduotuve pagal Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus, o taip pat bendrąsias interneto naudojimo Taisykles;
 • 3.14 Sutikimas su Taisyklėmis prilygsta sutikimui gauti sąskaitas faktūras elektroniniu būdu, kaip reikalaujama 2004 m. kovo 11 d. įstatyme dėl prekių ir paslaugų mokesčio.
 • 3.15 Skirtuke Kontaktas pateikiami duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, kurie prižiūri IĮ Bolf tvarkomų asmeninių duomenų saugumą. Jei pastebėsite galimus Jūsų teisių pažeidimus, prašome susisiekti. Mums rūpi mūsų Klientų duomenų saugumas, todėl visos pastabos bus nedelsiant tikrinamos taip, kad būtų užtikrintas aukščiausias tvarkomų duomenų apsaugos lygis.
 • 3.16Informacija apie tai, kaip automatiškai tvarkomi duomenys www.bolf.lt svetainėje, pateikiama Privatumo politikoje.

IV. Pirkimo-Pardavimo sutarties sudarymo ir užsakymo vykdymo tvarka

 • 4.1 Norint sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį per Internetinę Parduotuvę www.bolf.lt, reikia pasirinkti Prekę, prekės ženklą, spalvą ir dydį, atlikti sekančius techninius veiksmus pagal Klientui rodomus pranešimus ir informacijas, prieinamas puslapyje;
 • 4.2 Pirkėjo užsakomos Prekės pasirenkamos įdedant jas į krepšelį;
 • 4.3 Užsakymo pateikimo metu – iki kol bus paspaustas mygtukas „Pateikti užsakymą“ – Klientas turi galimybę keisti nurodytus duomenis ir Prekių pasirinkimą. Norint tai padaryti, reikia vadovautis Klientui rodomais pranešimais ir informacija, pateikta puslapyje;
 • 4.4 Kai Klientas, kuris naudojasi internetine Parduotuve, nurodo visus pateiktus duomenis bus parodoma pateiktų užsakymų suvestinė. Suvestinėje bus pateikta informacija apie:
  • a. užsakytą produktą,
  • b. bendrą užsakytų produktų kainą ir pristatymo išlaidas,
  • c. pasirinktą mokėjimo būdą,
  • d. pasirinktą pristatymo būdą
  • e. pristatymo laiką
 • 4.5 Kad Užsakymas būtų išsiųstas būtina sutikti su Taisyklių turiniu, pateikti asmeninius duomenis, kurie pažymėti kaip privalomi ir spausti mygtuką „Užsisakau, apmokėti”;
 • 4.6 Jei Klientas yra davęs sutikimą, nurodytą 4 punkte 3.9 reidė a) 14 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo, Užsakyme nurodytu el. pašto adresu gaus informaciją su prašymu pareikšti nuomonę apie įsigytą produktą ir (arba) sandorį, atliktą Bolf.lt Parduotuvėje, kurią bus galima rasti Bolf.lt svetainėje;
 • 4.7 Jei Klientas išreiškė sutikimą, apie kurį kalbama 3.9 p. b) raidė, svetainės:
  • Trusted Shops GmbH Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kelnas, Vokietija, Komericnis registras (HRB) 32735, ES PVM m. k.: DE 812 947 877
  • IĮ Ceneo.pl, Grunvaldzka g. 182, 60-166 Poznanė, KRS numeris: 0000634928, PVM m. k.: 525-26-74-781, įm. k. 365338986
  • IĮ Grupa Okazje, Tadeušo Koščiuško Al. 23/25, 90-418 Lodze, KRS numeris: 0000513788, PVM m. k.: 725 207 12 27, įm. k.: 101681944
  • IĮ VSC Sp., Gviaždžista g. 66, 53-413 Vroclavas, KRS numeris 0000463736, PVM m. k. 899-255-54-48, įm. k. 020203207
  • Įmonė Skąpiec.pl, Marijos Curie-Sklodovskos g. 12, 50-381 Vroclavas, KRS numeris 0000412961, PVM m. k. 8971781582, įm. k. 021834370
  • IĮ Ringier Axel Springer Lenkija, Domanievskos g. 52, 02-672 Varšuva, 50-381 Vroclavas, KRS numeris: 0000420780, PVM m. k.: 5272677009, įm. k.: 146127300
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
   turės teisę kreiptis į Klientą Užsakyme nurodytu el. pašto adresu dėl atsiliepimo pateikimo apie įsigytą Prekę užpildant apklausos formą. Tokiu būdu gauti atsiliepimai dėl Prekių, paslaugų, pardavėjų ar subjektų, teikiančių paslaugas kitiems Pirkėjams suteikia vertingas informacijas dėl Prekių bei paslaugų kokybės internetinėse Parduotuvėse.
 • 4.8 Kliento siunčiamas Užsakymas yra valios pareiškimas sudaryti su IĮ Bolf Pardavimo-pirkimo sutartis pagal Taisyklių turinį;
 • 4.9 Pardavimo-pirkimo sutartis sudaroma lenkų kalba, laikantis Taisyklių.
 • 4.10 Akcijos nesumuojamos. Viename užsakyme galima panaudoti vieną nuolaidos kodą.
 • 4.11 Pateikdamas Prekių Užsakymą, Klientas tuo pačiu gali pas Pardavėją užsakyti Prekės supakavimą dovanai. Šios paslaugos kaina nurodyta Užsakymo formoje ir ją apmoka Klientas. Klientas, norėdamas užsisakyti šią paslaugą, Užsakymo formoje pasirenka atitinkamą laukelį.
 • 4.12 Jei Taisyklėse nenumatyta kitaip, prie sutarties dėl Prekės supakavimo dovanai suteikimo paslaugos taikomi atitinkami įrašai dėl Pardavimo-pirkimo sutarties bei šios Sutarties šalių tarpusavio teisių ir pareigų būdo ir sudarymo laiko.
 • 4.13 Klientas, užsakydamas Prekės supakavimo dovanai paslaugą sutinka, kad ją visiškai įvykdytų Pardavėjas iki tol, kol baigsis Sutarties atšaukimo terminas, apibrėžtas Taisyklių VIII skyriuje ir patvirtina, kad žino, kad kai Pardavėjas suteiks šią paslaugą jis praranda teisę atsisakyti šios Sutarties, kuri apibrėžta Taisyklių VIII skyriuje.

V. Prekių įsigijimas pagal Prekių pristatymo sandorį Bendrijos Viduje ES teritorijoje PVM mokėtojams, nustatytiems sandorių Bendrijos Viduje poreikiams

 • 5.1 Kada veiksmas/sandoris laikomas Prekių pristatymu Bendrijos Viduje? Sandoris laikomas Prekių pristatymu Bendrijos Viduj, kai tenkinamos šios sąlygos:
  • a. Prekė bus išvežta iš šalies teritorijos, suprantamos kaip Lenkijos Respublika ir laikomasi PVM įstatymo 7 str. apibrėžtų veiksmų atlikimo kitos nei Lenkijos teritorija šalies narės teritorijoje;
  • b. sandoris atliktas užsakovo, kuris yra PVM mokėtojas, identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams, naudai;
 • 5.2 Kas yra Bendrijos Vidaus sandorių užsakovas?
  Užsakovas yra PVM mokėtojas, identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams (t.y. turi galiojantį ES PMV numerį) ar yra juridinis arba fizinis asmuo nesantis PVM mokėtoju, kuris yra identifikuotas sandorių Bendrijos Viduje ES teritorijoje poreikiams (t.y. turi galiojantį ES PMV numerį);
 • 5.3 Jei norite, kad Prekė mūsų Parduotuvėje būtų pristatyta Bendrijos Viduje, užsakovo duomenyse prašome pažymėti „Įmonė“, pasirinkti pristatymo šalį ir pažymėti pasirinkimą „Esu ES PVM mokėtojas. Užsisakau be PVM ir įsipareigoju atsiskaityti su PVM mokesčiu savo šalyje“.
  Po teigiamo užsakovo su šiuo ES PVM numeriu duomenų patikrinimo išrašysime Jums faktūrą su 0 PVM tarifu pagal įstatymus;

VI. Pristatymas

 • 6.1 rekių pristatymas vyksta į svetainėse nurodytas šalis, spauskite adresu, kurį klientas pateikė pateikdamas užsakymą;
 • 6.2 Užsakytas prekes pristato: DPD kurjeriai; bei atsiėmimas stacionarioje Parduotuvėje adresu ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lenkija. Pristatymo kainos išsamiai aprašytos puslapyje Spauskite.
 • 6.3 Pristatymo terminas nuo 2 iki 4 darbo dienų skaičiuojant nuo Kliento Užsakymo pateikimo dienos. Pristatymų į užsienį terminas nuo 7 iki 10 darbo dienų;
 • 6.4 Klientai bet kuriuo metu gali susipažinti su šiomis Taisyklėmis paspaudę nuorodą, esančią bolf.lt svetainės pagrindiniame puslapyje ir atsisiųsti jas bei atsispausdinti. Prekių Pardavimo-pirkimo sutarties esminių nuostatų įtvirtinimas, saugumas, pateikimas ir patvirtinimas Klientui atliekamas siunčiant Klientui nurodytu el. pašto adresu elektroninę faktūrą pagal PVM įstatymo 2 str. 32 punktą.

VII. Kainos ir mokėjimo būdai

 • 7.1 Prekių kainos nurodomos eurais ir apima visus mokesčius, įskaitant PVM (atskiriant tarifo dydį), muitinės mokestį ir visus kitus mokesčius;
 • 7.2 Klientas gali sumokėti:
  • a. banko pavedimu į banko sąskaitą: mBank: sąskaitos numeris: PL37 1140 1850 0000 2925 9200 1002 SWIFT : BREXPLPWXXX
  • b. mokėjimas, Paypal sistemoje
  • c. grynaisiais bei kortele atsiėmimo metu stacionarioje Parduotuvėje
  • d. mokėjimas mokėjimo kortele Visa arba Mastercard. Pinigai nuo kreditinės kortelės nurašomi kitą dieną po užsakymo pateikimo.
 • 7.3 Užsakymai su galimybe sumokėti pristatymo metu (mokėjimas atsiimant) galimi tik užsakymams iki 240 EUR. Užsakymai, kurių suma didesnė nei 240 EUR vykdomi tik su išankstiniu mokėjimu.

  VIII. Įstatymo numatyta sutarties atsisakymo teisė

 • 8.1. Vartotojas turi teisę atsisakyti sudarytos Pardavimo-pirkimo sutarties 14 darbo dienų nepateikdamas jokios priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų išskyrus nurodytas 8.6., 8.8 punktuose.
 • 8.2. Atsisakymo terminas: a) nuo Pardavimo-pirkimo sutarties pradžios, nuo tada kai Vartotojas ar jo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, gauna Prekę, o jei Pardavimo-pirkimo sutartis apima daug Prekių, kurios yra pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinės Prekės, partijos ar dalies gavimo dienos, b) kitoms sutartims – nuo sutarties sudarymo datos.
 • 8.3. Vartotojas gali atsisakyti Sutarties pateikdamas pareiškimą pardavėjui dėl atšaukimo (m.in. pareiškimas laiško, išsiųsto paštu, faksu, el. paštu, forma naudojant Parduotuvės interneto svetainėje pateiktą formos modelį, darant pareiškimą Parduotuvės svetainėje). Adreso duomenys: IĮ Bolf ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Tel: +370 61366888, (pirmadienis-penktadienis, 8-16), info@bolf.lt. Jei norite išlaikyti galutinį terminą, tiesiog atsiųskite pareiškimą prieš pasibaigiant jo galiojimui.
 • 8.4. Sutarties atsisakymo atveju, Sutartis laikoma kaip nesudaryta.
 • 8.5. Pardavėjas nedelsdamas ne vėliau kaip 14 darbo dienų nuo vartotojo pareiškimo apie pasitraukimą iš Sutarties gavimo grąžina vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant Prekių tiekimo išlaidas pagal 8.7 paragrafą. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo naudojamą mokėjimo metodą, išskyrus atvejus, jei vartotojas aiškiai sutiko su kitu kompensavimo būdu, dėl kurio jam nesuteikiamos jokios papildomos išlaidos. Pardavėjas gali susilaikyti nuo iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimo tol, kol vartotojas gaus grąžinimo įrodymą, kuris bus pateiktas anksčiau.
 • 8.6. Jei Vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias paprastas Pardavėjo siūlomas pristatymas, Pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti Vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
 • 8.7. Vartotojas įpareigotas grąžinti Prekę Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau nei 14 dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti Prekę iki jo pabaigos. Prekę prašome mums atsiųsti šiuo adresu: Bolf Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, Lenkija.
 • 8.8. Vartotojas privalo padengti tiesiogines Prekių grąžinimo išlaidas.
 • 8.9. Vartotojas gali pasinaudoti vienu iš šių Pardavėjo siūlomų grąžinimo būdu: grąžinti DPD.
  (Vartotojas gali pasinaudoti vienu iš šių Pardavėjo siūlomų grąžinimo būdu: grąžinti paštomatų DPD pagalba. Pasinaudojus viena iš šių galimybių grąžinti Prekę (siuntos kaina + fiksuotas aptarnavimo mokestis). Sumą, kurią pervesime už grąžintą Prekę bus sumažinta aukščiau minėta suma. Išsami grąžinimo informacija ir instrukcija pateikta puslapyje www.bolf.lt. Jei sutarties atsisakymas įvyko po elektroninės faktūros išrašymo, pirkėjas gaus koreguojančią elektroninę faktūrą, dėl ko išreiškia sutikimą.)
 • 8.9. Teisė atsisakyti Sutarties nesuteikiama vartotojui tuo atveju, kai Sutartys dėl Prekių dovanojimo, kurios pagal nuostatų ir sąlygų IV skyriaus 4.11 punktą buvo visiškai įgyvendintos Pardavėjo ir tuo atveju, kai sutartyse išmokos objektas yra nepresuotas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba tenkinantis savo individualius poreikius.
 • 8.10. Teisė atsisakyti sutarties nepriklauso Vartotojui šių sutarčių atveju:
  • a. paslaugos atveju kai Prekės supakuojamos kaip dovana, kuri pagal 4.11 – 4.13 punktą Taisyklių IV skyriuje, buvo pilnai įvykdyta Pardavėjo, pagal pateiktą Vartotojo sutikimą,
  • b. kurioje paslaugos objektas yra nesurenkamas gaminys, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba yra patenkinti jo individualūs poreikiai,
  • c. kurioje paslaugos objektas yra įteikta prekė uždarytoje pakuotėje, po kurios atidarymo siuntos grąžinti negalima, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ar higienos sumetimus, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo,

IX. Savanoriška teisė atsisakyti Sutarties, t.y. Prekės grąžinimas.

 • 9.1. Nepriklausomai nuo Vartotojo teisėtos teisės atsisakyti Sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui, kuri nustatyta šių Taisyklių VIII skyriuje, įvedama savanoriška teisė, apibrėžta šiame skyriuje, atsisakyti Sutarties ir grąžinti Prekę Pardavėjui.
 • 9.2 Vartotojas turi teisę savanoriškai atsisakyti Pardavimo-pirkimo sutarties per 30 dienų nepateikdamas priežasties ir nepatirdamas papildomų išlaidų, išskyrus 9.8., 9.10 punktus.
 • 9.3. Savanoriško atsisakymo termino eiga: a) nuo Pardavimo-pirkimo sutarties, nuo tada kai Vartotojas ar jo nurodytas trečiasis asmuo, išskyrus vežėją, gauna Prekę, o jei Pardavimo-pirkimo sutartis apima daug Prekių, kurios yra pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis – nuo paskutinės Prekės, partijos ar dalies gavimo dienos, b) kitoms Sutartims – nuo Sutarties sudarymo datos.
 • 9.4. Vartotojas gali savanoriškai atsisakyti Sutarties, pateikdamas Pardavėjui paraišką dėl Sutarties atsisakymo (be kita ko raštiška paraiška, siunčiama paštu, faksu, el. paštu, naudojantis formos pavyzdžiu, kuris pateiktas Parduotuvės puslapyje, pateikiant paraišką Parduotuvės puslapyje). Adreso duomenys : Bolf Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra,Lenkija, tel: +370 61366888, (p-pt, val. 8-16), info@bolf.lt. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti paraišką iki termino pabaigos.
 • 9.5. Šių Taisyklių ir Parduotuvės veikimo tikslais „savanoriškas sutarties atsisakymas” taip pat bus vadinamas kaip „grąžinimas“.
 • 9.6. Atsisakant Pirkimo-pardavimo sutarties, Sutartis laikoma negaliojančia.
 • 9.7. Pardavėjas nedelsdamas ne vėliau kaip 14 darbo dienų nuo vartotojo pareiškimo dėl savanoriško pasitraukimo iš Sutarties gavimo grąžina vartotojui visus jo atliktus mokėjimus, įskaitant prekių tiekimo išlaidas pagal 9.8 paragrafą. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį vartotojo naudojamą mokėjimo metodą, išskyrus atvejus, jei vartotojas aiškiai sutiko su kitu kompensavimo būdu, dėl kurio jam nesuteikiamos jokios papildomos išlaidos. Pardavėjas gali susilaikyti nuo iš vartotojo gautų mokėjimų grąžinimo tol, kol vartotojas gaus grąžinimo įrodymą, kuris bus pateiktas anksčiau.
 • 9.8. Jei Vartotojas pasirinko kitą Prekės pristatymo būdą nei pigiausias paprastas Pardavėjo siūlomas pristatymas, Pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti Vartotojui jo patirtas papildomas išlaidas.
 • 9.9. Vartotojas įpareigotas grąžinti Prekę Pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau nei 30 dienų nuo savanoriško sutarties nutraukimo dienos. Norint išlaikyti terminą, pakanka išsiųsti Prekę iki jo pabaigos. Prekę prašome mums atsiųsti šiuo adresu: Paxy – BOLF,Pulko g. 96 (LP Express DEPO), 62133 Alytus.
 • 9.10. Vartotojas privalo padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.
 • 9.11. Vartotojas yra atsakingas už Prekių vertės mažinimą dėl jos naudojimo tokiu būdu, kuris nėra būtinas siekiant nustatyti prekių pobūdį, savybes ir veikimą.
 • 9.12. Įstatymo nustatyto termino pratęsimas, kai reikia paskelbti apie pasitraukimą iš Pardavimo-pirkimo sutarties ir Pardavėjo Prekių grąžinimą nuo 14 dienų iki 30 dienų, yra teisė, kuri nėra sąlyga, kad būtų galima naudotis vartotojo įstatymų numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinant Pardavėjo Prekes, nurodytas šių Taisyklių VIII skyriuje, arba kokiu nors būdu apriboja tą teisę.
 • 9.13. Pavyzdys, kaip Vartotojas gali pasinaudoti teise savanoriškai atsisakyti Sutarties, aprašytas parduotuvės "Keitimas ir grąžinimas" skyriuje, kuris skirtas tik grąžinimams, apie kuriuos kalbama šiame Taisyklių skyriuje.
 • 9.14. Savanoriška teisė atsisakyti Sutarties nesuteikiama vartotojui tuo atveju, kai Sutartys dėl Prekių dovanojimo, kurios pagal nuostatų ir sąlygų IV skyriaus 4.11 punktą buvo visiškai įgyvendintos Pardavėjo ir tuo atveju, kai sutartyse išmokos objektas yra nepresuotas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba tenkinantis savo individualius poreikius.
 • 9.15. Vartotojas neturi teisės savo noru atsisakyti sutarties sutarčių atveju:
  • a. paslaugos atveju kai Prekės supakuojamos kaip dovana, kuri pagal 4.11 – 4.13 punktą Taisyklių IV skyriuje, buvo pilnai įvykdyta Pardavėjo, pagal pateiktą Vartotojo sutikimą,
  • b. kurioje paslaugos objektas yra nesurenkamas gaminys, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba yra patenkinti jo individualūs poreikiai,
  • c. kurioje paslaugos objektas yra įteikta prekė uždarytoje pakuotėje, po kurios atidarymo siuntos grąžinti negalima, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ar higienos sumetimus, jeigu pakuotė buvo atidaryta po pristatymo,

X. Skundai dėl Prekių ir garantija

 • 10.1 Pardavėjas privalo pristatyti Prekes be defektų ir yra atsakingas Kliento, kuris yra Vartotojas, atžvilgiu už fizinius ar teisinius įsigytos Prekės defektus (garantija) pagal Civilinio Kodekso ir Vartotojo teisų įstatymo nuostatas. Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją netaikoma Klientų, kurie nėra Vartotojais, atžvilgiu.
 • 10.2 Įsigyto turto skundas gali būti pateiktas, pvz.: elektroniniu paštu adresu (info@bolf.lt) arba laišku: BOLF sp. z o.o. sp. k., ul. Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra.
 • 10.3 Pateikiant skundą, Pardavėjas rekomenduoja nurodyti Kliento kontaktinę informaciją, tikslų skundo priežasties aprašymą ir ko tikisi iš Pardavėjo, o taip pat, jei įmanoma, pridėti dokumentą, patvirtinantį pirkimą ar jo kopiją.
 • 10.4 Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną skundą 14 darbo dienų nuo jo gavimo dienos. Pardavėjas įsipareigoja informuoti Pirkėją apie atliktus veiksmus ir skundo rezultatą.
 • 10.5 Klientas, kuris naudojasi garantinėmis teisėmis, privalo pristatyti nekokybišką prekę Pardavėjo sąskaita šiuo adresu: IĮ "BOLF", Paštomatas Didžioji g. 98, Kaunas (55545)
 • 10.6 Klientas gali pasinaudoti vienu iš dviejų Pardavėjo siūlomų, nemokamų Prekės grąžinimo pagal skundą būdu: išsiųsti siuntą bet kuriame DPD padalinyje. Informacija dėl aukščiau minėtų Prekės grąžinimo būdų prieinama Parduotuvės puslapyje Skundai. Jei Klientas nori pasinaudoti kitais Prekės grąžinimo būdais pagal skundą, įskaitant siuntos išsiuntimą su apmokėjimu atsiėmimo metu, tai įmanoma tik tuo atveju, jei dėl to bus susitarta iš anksto su Pardavėjo atstovu telefonu +370 61366888.
 • 10.7 Pagrįsto skundo atveju, keitimo ar remonto išlaidas, įskaitant siuntimo išlaidas pagal skundą dėl Prekės padengia Pardavėjas.
 • 10.8 Skundo procedūroje Pardavėjas nenumato galimybės spręsti ginčą neteisminiu būdu.
 • 10.9 IĮ Bolf nėra Prekių gamintojas. Už parduodamos Prekės garantiją atsakingas yra gamintojas pagal garantijos kortelėje nurodytas sąlygas ir laikotarpį. Jei garantijos dokumente numatoma tokia galimybė, tai Klientas savo pretenzijas pagal garantiją gali pateikti tiesiogiai įgaliotame servise, kurio adresas nurodytas garantijos kortelėje.
 • 10.10 Jei skundo pripažinimas įvyko po elektroninės faktūros išrašymo, pirkėjas gaus koreguojančią elektroninę faktūrą, dėl ko išreiškia sutikimą.

XI. Skundai dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu.

 • 11.1 IĮ Bolf imasi veiksmų, užtikrinančių visišką Parduotuvės funkcionavimą, tiek, kiek tai matyti iš dabartinių techninių žinių, ir įsipareigoja per priimtiną laiką pataisyti visus klientų praneštus pažeidimus;
 • 11.2 Klientas privalo nedelsdamas pranešti IĮ Bolf apie bet kokius internetinės Parduotuvės svetainės pažeidimus ar trikdžius;
 • 11.3 Klientas gali pranešti apie pažeidimus raštu šiuo adresu: Bolf Sp. z o.o. Sp.k. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, el. Paštu šiuo adresu: info@bolf.lt arba naudodamiesi kontaktine forma;
 • 11.4 Skunde klientas turi nurodyti savo vardą ir pavardę, korespondencijos adresą, pažeidimų, susijusių su parduotuvės veikla, rūšį ir datą;
 • 11.5 IĮ Bolf įsipareigoja 14 darbo dienų apdoroti bet kokį skundą ir, jei tai neįmanoma, tuo laikotarpiu painformuoti Klientą, kada skundas bus įformintas;

XII. Baigiamosios nuostatos

 • 12.1 IĮ Bolf valdo visas gaminio nuotraukas, grafiką, logotipus ir visas autorių teises. IĮ Bolf taip pat turi reikiamas licencijas naudoti nuotraukas, naudojamas kurti reklamines juostas/banerius. Kopijavimas, apdorojimas, bendrinimas ir leidyba bei naudojimas pardavimo tikslais yra draudžiamas ir kelia grėsmę baudžiamosioms sankcijoms. IĮ Bolf neleidžia jų naudoti bei platinti be žinios ir rašytino sutikimo, kitu atveju bus pateiktas ieškinys dėl autorinių teisių pažeidimo ir intelektualinės nuosavybės vagystės;
 • 12.2 Bet kokie galimi ginčai, kylantys tarp IĮ Bolf ir Kliento, kuris yra pagal Civilinio Kodekso 221 str. suprantamas kaip Vartotojas, sprendžiami kompetentingame teisme pagal atitinkamas Civilinio proceso kodekso nuostatas
 • 12.3 Bet kokie galimi ginčai, kylantys tarp IĮ Bolf internetinės Parduotuvės administratoriaus ir Kliento, kuris pagal Civilinio Kodekso 221 str. nėra suprantamas kaip Vartotojas, sprendžiami kompetentingame teisme pagal IĮ Bolf buveinės adresą;
 • 12.4 Pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr, 524/2013 dėl elektroninio Vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičia Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Reglamentas dėl vartotojų EGS) (OL ES L Nr. 165, p. 1), Klientai turi teisę spręsti ginčus su verslininkais, sudarančiais internetines Pardavimo-pirkimo sutartis ar Sutartis dėl paslaugų teikimo ne teismo keliu ES internetinės platformos pagalba. Skundą galima pateikti formos pagalba, kuri prieinama šiuo adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr IĮ Bolf el. pašto adresas šio proceso tikslais tai info@bolf.lt.
 • 12.5 Klientai, kurie yra vartotojais iš Lenkijos Respublikos, turi teisę nagrinėti skundus ir prašyti žalos atlyginimo: 1) komercinės inspekcijos vaivadijos inspektorių tarpininkavimo pagalba, 2) prieš nuolatinius vartotojų arbitražinius teismus prie komercinės inspekcijos vaivadijos inspektorių.
 • 12.6 Šiose Taisyklėse nenumatytiems klausimams taikomos Lenkijos teisės nuostatos, įskaitant Civilinį kodeksą, įstatymai dėl elektroniniu būdu paslaugų teikimo, įstatymai dėl autorinių teisių ir gretutinių teisių bei kiti atitinkami Lenkijos teisės įstatymai.
 • 12.7 Šalys draudžia taikyti Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinio prekių pardavimo sutarčių.
pixel