Privatumo politika ir slapukai

Ši privatumo politika apibrėžia interneto parduotuvės Bolf.lt, kuri veikia domeno adresu www.bolf.lt (toliau – svetainė), tvarkomos IĮ Bolf, kurios buveinė Zielona Góra, Kożuchowska g. 32 (toliau – interneto parduotuvė), iš Jūsų gaunamų asmens duomenų kaupimo, tvarkymo ir naudojimo taisykles.

Interneto parduotuvė deda visas pastangas, kad užtikrintų pagarbą Jūsų privatumui ir apsaugotų naudojantis svetaine ir perkant iš parduotuvės suteiktą asmeninę informaciją bei imasi visų tam būtinų priemonių.

KODĖL PRAŠOME PATEIKTI ASMENS DUOMENIS?

 • Prašome Jūsų pateikti asmens duomenis šiems tikslams (be kitų):
  • - Pirkti prekes internetu.
  • - Tvarkyti asmenines vartotojų paskyras.
  • - Gauti informaciją apie produktus.
  • - Dalyvauti interneto socialinėse bendruomenėse, įskaitant naudotis mūsų tinklaraščiais bei tinklalapiais ir (ar) informacijos kanalais socialinėse tarnybose.
  • - Dalyvauti akcijose ar konkursuose.
  • - Saugoti Jūsų nuostatas būsimų santykių ir komunikacijos tikslams.
  • - Padėti plėtoti mūsų interneto paslaugas.
  • - Gauti suasmenintus pranešimus, specialiuosius pasiūlymus ir reklamas, pritaikytas pagal Jūsų pomėgius, remiantis mums pateikiama informacija ir informacija, kurią mes kaupiame naudodami slapukus ir kitus panašius būdus, susijusius su Jūsų naudojamais mūsų tinklalapiais/socialine žiniasklaida/tinklaraščiais.

KOKIUS ASMENS DUOMENIS GALIME KAUPTI?

 • Svetainėje lankantis automatiniu būdu kaupiamus duomenis.
 • Interneto parduotuvė automatiniu būdu nekaupia jokių duomenų, pagal kuriuos atpažįstami vartotojai, išskyrus informaciją, pateikiamą slapukų failuose, lankantis svetainėje.
 • Slapukų failai – tai maži tekstiniai failai, siunčiami interneto parduotuvės ir saugomi Jūsų kompiuteriuose, kuriuose pateikiama tam tikra informacija apie Jūsų apsilankymus svetainėje ir interneto parduotuvėje. Interneto parduotuvė slapukų failus naudoja svetainei prižiūrėti ir užtikrinti Jums galimybę gauti įdomią informaciją bei vykdant pirkimo procesą, pvz., Jūsų pirkiniams įsiminti.
 • Interneto parduotuvės naudojami slapukų failai gali būti laikini arba ilgalaikiai. Laikini slapukų failai šalinami uždarius naršyklę, o ilgalaikiai slapukų failai saugomi net baigus Jums lankytis svetainėje ir skirti saugoti tokią informaciją, kaip Jūsų slaptažodis ar vartotojo vardas, kad paspartintų ir palengvintų lankymąsi svetainėje. Visais atvejais Jūs galite užblokuoti slapukų failų diegimą arba pašalinti ilgalaikius slapukų failus, naudodami atitinkama interneto naršyklės parinktis. Kilus problemų, patariame susipažinti su naršyklės pagalbos failu ar susisiekti su Jūsų naudojamos naršyklės kūrėju.
 • Be slapukų failų, interneto parduotuvė taip pat gali kaupti duomenis, kuriuos paprastai kaupia interneto sistemų administratoriai vadinamuosiuose žurnaluose ar žurnalų failuose.
 • Žurnaluose kaupiamą informaciją gali sudaryti Jūsų IP adresas, platformos rūšis ir interneto naršyklės, interneto paslaugų tiekėjas ir tinklalapio, iš kurio patekote į svetainę, adresas. Kai kuriuose svetainės tinklalapiuose ir kitose komunikacijos su Jumis priemonėse gali būti vadinamųjų elektroninių vaizdų (web beacons). Elektroniniai vaizdai leidžia gauti tokią informaciją, kaip pvz., kompiuterio IP adresą, kuriame laikomas tinklalapis, kuriame skelbiamas elektroninis vaizdas, puslapio URL numerį, tinklalapio krovimo trukmę, naršyklių rūšį, taip pat slapukuose laikomą informaciją, kad būtų galima įvertinti mūsų reklamos veiksmingumą.
 • Šie duomenys kaupiami ir naudojami analizuoti ir vertinti svetainės vartotojų lankymo statistiką. Šie duomenys nėra siejami su Jūsų pateikiamais asmens duomenimis.
 • Interneto parduotuvėje Bolf.lt, kuri veikia domeno adresu www.bolf.lt, veikia tinklo analizės sistema (Google Analytycs), kuri gali būti naudojama vartotojų su pseudonimais profiliams kurti. Tam tikslui Google Analytycs naudoja slapukų failus. Google Analytycs funkcija yra vertinti, kaip vartotojai naudojasi svetaine ir gerinti tarnybos funkcionavimo kokybę.
 • Interneto parduotuvė kaupia klientų, kurie interneto parduotuvės tinklalapyje savo valia skelbia savo komentarus apie produktus, duomenis (pvz., slapyvardžius, pseudonimus ir kt.).
 • Automatiniu būdu kaupiami duomenys gali būti naudojami interneto parduotuvės tinklalapyje besilankančių klientų elgsenai analizuoti, demografiniams duomenims apie klientus rinkti, interneto parduotuvės tinklalapių turiniui suasmeninti.
 • Automatiniu būdu kaupiami duomenys apie klientus, kurie skelbia komentarus apie prekes, gali būti naudojami interneto parduotuvei ar jos siūlomiems produktams reklamuoti. Taip pat interneto parduotuvei ar joje siūlomoms prekėms reklamuoti gali būti naudojami klientų komentarai.

Registruojantis, perkant kaupiami duomenys.

 • Interneto parduotuvė renka iš Jūsų asmens duomenis per svetainę ir kitus komunikacijos būdus, kai perkate ir registruojatės svetainėje:
  • 1. pavardę ir vardą
  • 2. užsakovo adresą
  • 3. pristatymo adresą, jeigu skiriasi nuo užsakovo adreso
  • 4. elektroninio pašto adresą
  • 5. telefono numerį
 • Šie duomenys teikiami laisva valia, bet yra būtini registruojantis ir perkant svetainėje.
 • Klientai gali savarankiškai keisti interneto parduotuvės sistemoje pateikiamus duomenis.
 • Klientai, sukūrę interneto parduotuvėje savo paskyrą, gali bet kada pateikti interneto parduotuvei prašymą pašalinti paskyrą. Paskyra pašalinama negrįžtamai, ir reiškia, kad pašalinami visi kliento duomenys. Nėra galimybės atkurti tokią paskyrą.

Kiti Bolf.lt kaupiami duomenys

 • Interneto parduotuvė gali kaupti kitus asmens duomenis, būtinus konkursams ar akcijoms rengti pagal konkurso/akcijos taisykles (pvz., nuotraukas).
 • Be to, Bolf.lt, atsižvelgiant į įvairių socialinių tarnybų parinktis, gali tvarkyti asmens duomenis, susijusius su veikla tokių tarnybų profiliuose, pvz., juose skelbiamus (pateikiamus) pomėgius, šeiminę padėtį, lytį, vartotojo vardą, nuotraukas, komentarus, turinį ir pan.

Interneto parduotuvės rinkodara

 • Jeigu pateikėte sutikimą (užsisakėte naujienlaiškį), Jūsų nurodytas e. pašto adresas naudojamas Denlepy.pl nuosavų prekių rinkodaros tikslams. Sutikimą galima atšaukti bet kuriuo metu („atsisakymas“).
 • Klientų duomenys taip pat kaupiami verslo informacijai, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 22 d. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų įstatyme (OL, 2002 m., Nr. 144-1204 ir pakeitimai), siųsti, jeigu klientas pateikė sutikimą gauti naujienlaiškį.

Duomenų teikimas

 • Interneto parduotuvė, įgyvendindama sutartį, gali iš Jūsų surinktus duomenis teikti šiems subjektams (DPD).
 • Parduotuvėje Bolf.lt perkantys klientai, kurie pateikia aiškų sutikimą, kad jų užsakymo numeris ir e. pašto adresas būtų perduodamas, kurios buveinė Lodzėje, ir parduotuvės Bolf.lt bei tvarkomi jų asmens duomenys, gauna anketas jų nuomonei apie parduotuvėje Bolf.lt atliktus sandorius pagal Patikimos nuomonės programą pateikti ( vadovaujantis 1997-08-29 Asmens duomenų apsaugos įstatymo galiojančiomis nuostatomis).
 • Jeigu Jūs pateikėte sutikimą gauti IĮ Bolf, kurios buveinė yra Zielona Góra, elektroniniu būdu, vadovaujantis 2002 m. liepos 18 d. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų įstatymu (OL, 2002 m., Nr. 144-1204 ir vėlesni pakeitimai), siunčiamą naujienlaiškį, kaupiami duomenys naudojami tik rinkodaros tikslams. Jeigu pageidaujate atšaukti suteiktą sutikimą, prašome dėl to kreiptis į info@bolf.lt.
 • Be to, Jūsų pateikiama informacija gali būti suteikiama įgaliotoms viešojo valdymo įstaigoms, jeigu tai numato galiojantys teisės aktai.
 • Jeigu vadovaujantis teisės aktais mums būtina gauti Jūsų sutikimą ar nustatytume, kad konkrečiu atveju gauti Jūsų sutikimą yra pagrįsta, Jūsų asmens duomenys nebus teikiami, iš anksto negavus Jūsų sutikimo.
 • Kredito įstaiga, kurios padedama interneto parduotuvė vertina kreditingumą, yra „Santander Consumer Finanse S.A.“ (anksčiau – „Żagiel S.A.“).

Kokios rūšies slapukų failai naudojami svetainėje?

 • Sesijos slapukus, kurie veikia tik naršant parduotuvės tinklalapiuose ir sudaro galimybę jiems tinkamai veikti. Taip pat šiuos slapukus naudoja serveris informacijai apie veiksmus saugoti, jeigu nutrūktų ryšys su serveriu, vartotojas gali sugrįžti į tą pačią tinklalapio vietą.
 • Ilgalaikius slapukus, kurie apsilankius parduotuvėje lieka įrenginyje, vadinasi, parduotuvė gali įsiminti vartotojo parinktis kitą kartą jam apsilankant. Tokiu būdu būna lengviau naršyti parduotuvės puslapiuose ir įsimenamos kliento/vartotojo pirkimo nuostatos.
 • Subjektų/išorinių įmonių/reklamos tinklų slapukus, kurie suteikia galimybę rodomą tinklalapį pritaikyti pagal vartotojo nuostatas, kai jis perka (Google Analytycs, Google Adwords, AdPilot).

Suasmeninta pakartotinė rinkodara (RTB, Real Time Bidding)

 • Parduotuvė Bolf.lt naudojasi reklamos tinklo „Ad Pilot Sp. z o.o. S.K.A“ suasmenintos pakartotinės rinkodaros (RTB) paslaugomis. Ši įmonė naudoja žurnalo failų slapukus ir žiniatinklio signalines priemones duomenims iš naršyklių, reklamos davėjų ir trečiųjų asmenų svetainių, kurios naudojamos ne asmens duomenims rinkti, pvz., IP adresams, naršomų interneto tinklalapių adresams ir laiko žymėms rinkti. Taip pat kaupia anoniminius duomenis iš slapukų failų, kurie leidžia identifikuoti gavėjų segmentų, todėl reklamos davėjai turi galimybę geriau pritaikyti jiems savo kampanijas. Renkami duomenys leidžia daug tiksliau pritaikyti reklamų ir svetainių turinį vartotojams.
 • Slapukų failų atsisakymo galimybė
 • RTB paslaugoms teikti „Ad Pilot“ naudoja slapukų failų ar žiniatinklio signalinių priemonių technologijas. Visada galima pakeisti savo naršyklės parinktis taip, kad būtų išjungiamas slapukų failų naudojimas, jeigu kyla kokių nors abejonių, susijusių su privatumo apsauga. Vis dėlto būtina atsižvelgti į tai, kad kadangi slapukų failai naudojami visuotinai, išjungus galimybę juos naudoti, gali sutrikti daugelio interneto svetainių naudojimas. Patariame susipažinti su naudojamų naršyklių naudojimo dokumentais ir sužinoti, kaip išjungti stebėjimo mechanizmus. Įmonė „AdPilot“ taip pat siūlo galimybę atsisakyti gauti slapukų failus, naudojant vadinamąjį „opt-out cookie“, kuris užblokuoja šių failų diegimą kompiuterio sistemoje. Ši parinktis apsaugo nuo konkrečios informacijos siejimo su naršykle. Jeigu naudojamos kelios naršyklės ar keli kompiuteriai, slapukų failų atsisakymo procedūras būtina atlikti kiekvienoje naršyklėje (kompiuteryje).
 • Slapukų failų galima atsisakyti paspaudus oranžinį mygtuką (opt-out) tinklalapyje ČIA

Techniniai ištekliai ir Jūsų pareigos

 • Interneto parduotuvė deda visas galimas pastangas, kad apsaugotų Jūsų duomenis ir saugotų juos nuo trečiųjų asmenų veiksmų. Naudojame visas būtinas serverių, ryšio ir svetainės apsaugos priemones, kad apsaugotume Jūsų duomenis, ypač naudojame CERTUM asmens duomenų saugos SSL sertifikatą (Unizeto Technologic). Visi Jūsų vykdomi elektroniniai mokėjimai, jeigu pasirenkamas toks mokėjimo būdas, atliekami saugiu šifruojamu ryšiu.
 • Vis dėlto gali pasirodyti, kad mūsų taikomos priemonės yra nepakankamos, jeigu Jūs patys nesilaikote saugos taisyklių. Ypač Jūs privalote laikyti paslaptyje svetainės vartotojo vardą ir slaptažodį ir nesuteikti jų tretiesiems asmenims. Prašome nepamiršti, kad interneto parduotuvė neprašo jų atskleisti, išskyrus atvejus, kai juos reikia nurodyti jungiantis prie svetainės. Siekiant neleisti naudotis Jūsų paskyra neįgaliotiems asmenims, prašome baigus naršyti svetainėje atsijungti.

Saugus pirkimas SLL

 • Rūpindamiesi mums teikiamų duomenų konfidencialumu naudojame SSL protokolą (Secure Socket Layer v3). SSL protokolas – tai apsauga, kuri leidžia koduoti tarp kliento ir parduotuvės siunčiamus duomenis. SSL neleidžia perimti tretiesiems asmenims perimti siunčiamų duomenų. Užtikrina, kad Jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono Nr. ar e. pašto adresas yra nepasiekiami. Šifruojami teikiant užsakymą perduodami asmens duomenys ir Bolf.lt naujienlaiškį prenumeruojant nurodomas e. pašto adresas.
 • Bolf.lt sertifikatą suteikė „Unizeto Technologies S.A.“, prieš tai patikrinusi parduotuvės tikrumą.
 • CERTUM SSL sertifikatai užtikrina elektroniniu būdu siunčiamų duomenų saugą ir patvirtina tinklalapių (WWW serverių) patikimumą. SSL sertifikatus rekomenduoja naudoti Vyriausiasis asmens duomenų apsaugos inspektorius ir juos naudojant vykdoma WWW tinklalapių savininkų pareiga apsaugoti asmens duomenų perdavimą, kurią numato Asmens duomenų apsaugos įstatymas.

Kokiu būdu galima įgyvendinti suteikiamas teises?

 • Jums suteikiama teisė bet kada susipažinti su Jūsų duomenimis ir juos keisti prisijungus prie svetainės naudojant e. pašto adresą ir slaptažodį. Pamiršus slaptažodį ar kilus kitų sunkumų jungiantis, prašome susisiekti adresu: info@bolf.lt.
 • Turite teisę reikalauti pateikti informaciją apie su Jumis susijusių duomenų turinį, taip pat reikalauti pakeisti, blokuoti ir pašalinti duomenis bei taisyti klaidas, papildyti ar atnaujinti Jūsų duomenis. Taip pat turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslams. Šiais atvejais prašome susisiekti adresu: info@bolf.lt.

Kiti tinklalapiai

 • Svetainėje periodiškai gali atsirasti nuorodų į kitus tinklalapius. Šie tinklalapiai veikia nepriklausomai nuo mūsų svetainės ir jokiu būdu nėra prižiūrimi mūsų interneto parduotuvės. Šie tinklalapiai gali taikyti savo privatumo politiką, su kuria patariame susipažinti. Interneto parduotuvė neatsako už šių tinklalapių duomenų naudojimo taisykles.

Klausimai ir pastabos

 • Interneto parduotuvė pasilieka teisę keisti šią Privatumo politiką ir apie tai interneto parduotuvės klientams pranešama interneto parduotuvės tinklalapyje.
 • Klausimus ir pastabas dėl šios privatumo politikos galite siųsti adresuinfo@bolf.lt.
pixel