Internetinėje parduotuvėje Bolf.lt pateikiamų produktų didmeninės prekybos taisyklės

Internetinėje parduotuvėje Bolf.lt pateikiamų produktų didmeninės prekybos taisyklės

I. Apibrėžimai

 • Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:
 • 1.1 Nuostatai - šie nuostatai.
 • 1.2 Internetinė parduotuvė (parduotuvė) - svetainė, prieinama adresu www.bolf.lt, kurioje pateikiamos prekės, kurias didmenininkas gali įtraukti į savo užsakymą.
 • 1.3 Prekės - internetinėje parduotuvėje pateikiami produktai.
 • 1.4 Civilinis kodeksas - 1964 m. Balandžio 23 d. Civilinio kodekso aktas (2017 m. Įstatymų leidinys, 459 straipsnis).
 • 1.5 Didmenininkas - fizinis asmuo, juridinis asmuo ar organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, turintis teistumą pagal atskirą aktą, nebūdamas vartotojas, kaip apibrėžta 1 str. Civilinio kodekso 221 straipsnis, nurodantis prekes perparduoti po jų įsigijimo, kuris oficialiai įgijo tokį statusą.
 • 1.6 Pardavimo sutartis - prekių pardavimo sutartis, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, sudaryta tarp Bolf Sp. z o.o. ir Didmenininko.
 • 1.7 Užsakymas - Didmenininko valios deklaracija, kuria tiesiogiai siekiama sudaryti Pardavimo sutartį, nurodant prekių rūšį ir kiekį.
 • 1.8 Paslaugų teikimo elektroniniu būdu įstatymas - 2002 m. Liepos 18 d. Įstatymas dėl elektroninių paslaugų teikimo (t. Y. 2016 m. Įstatymų leidinio 1030 straipsnis su pakeitimais).

II. Bendrosios nuostatos

 • 2.1 Šios taisyklės apibrėžia užsakymų pateikimo ir prekių pardavimo Didmenininkui taisykles, kurias vykdo „BOLF RIBOTOS ATSAKOMYBĖS ĮMONĖ ", įsikūrusi Zielona Gura, įregistruota verslininkų registre numeriu 0000518284 , kurį tvarko Zielonos Guros apygardos teismas. Nacionalinio teismo registro VIII prekybos skyrius, PVM mokėtojo kodas: 9291861064, Įmonės kodas: 081225888,e-mail: b2b@bolf.com toliau vadinama Pardavėjas;
 • 2.2 Šie nuostatai tai Taisyklės, kurios nurodytos Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu 8 str.;
 • 2.3 Užsakyti prekes galima, jei Didmenininko naudojama IT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus:
  • a. interneto naršyklės, neprivalomos: Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Google Chrome, Opera, Safari;
  • b. minimali ekrano skiriamoji geba yra 1024x768;
  • c. Java Script.
 • 2.4 Norėdamas pateikti užsakymą, Didmenininkas turėtų gauti prieigą prie kompiuterio stoties ar terminalo įrenginio, turinčio prieigą prie interneto.
 • 2.5 Didmenininkas gali bet kuriuo metu susipažinti su šiomis taisyklėmis naudodamasis nuoroda svetainėje www.bolf.lt/didemenineprekyba atsisiųsti ir atsispausdinti.
 • 2.6 Informacija apie parduotuvės interneto svetainėje pateiktas prekes, ypač jų aprašymai, techniniai ir eksploataciniai parametrai bei kainos, yra kvietimas sudaryti sutartį, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 71 straipsnyje.
 • 2.7 Pardavėjas yra viso turinio, paskelbto kaip Parduotuvės dalis, savininkas, įskaitant parduotuvėje paskelbtas produktų nuotraukas, grafiką, logotipus, produktų aprašymus ir turi visas jų autorines teises. Pardavėjas taip pat turi atitinkamas licencijas naudoti nuotraukas, naudojamas kuriant reklaminius banerius. Bet koks jų naudojimas be Pardavėjo sutikimo, įskaitant kopijavimą, apdorojimą, dalijimąsi, paskelbimą ir naudojimą pardavimui, įskaitant parduotuvėje patalpintas produktų nuotraukas, grafiką, logotipus, produktų aprašymus, reklaminių antraščių kūrimui naudojamas Pardavėjo nuotraukas yra draudžiama ir gali grėsti baudžiamosios sankcijos. Pardavėjas neleidžia jų naudoti, platinti ir platinti be jo žinios ir raštiško sutikimo, atsižvelgiant į pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, intelektinės nuosavybės vagystės ir kompensacijos.

III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir užsakymo įvykdymo tvarka.

 • 3.1 Sudarant prekių pardavimo sutartį, perpardavimui gali tik Didmenininkas.
 • 3.2 Norėdami užsisakyti prekes kaip Didmenininkas, turite pateikti užsakymą užpildydami ir atsiųsdami registracijos formą, esančią internetinėje nuorodoje, arba išsiųsti el. Laišką su registracijos forma adresu b2b@bolf.com nurodydami šią informaciją: visą didmeninės prekybos įmonės pavadinimą, kontaktinio asmens vardą, pristatymo adresą, PVM mokėtojo kodą, telefono numerį / kontaktinį el. Pašto adresą, prekių, kurias nori užsisakyti Didmenininkas, jų kiekį, kaip nurodyta nustatymuose nr. 4.
 • 3.3 Norint sėkmingai pateikti užsakymą, būtina perskaityti ir priimti šias taisykles bei pateikti deklaraciją dėl Didmenininko įsipareigojimo jokiu būdu nenaudoti be Pardavėjo sutikimo, įskaitant bet kokio turinio kopijavimą, apdorojimą, dalijimąsi, publikavimą ir naudojimą pardavimui, kaip Parduotuvės dalį, įskaitant produktų nuotraukas, grafiką, logotipus, parduotuvėje patalpintų produktų aprašymus, nuotraukas, naudojamas kuriant Pardavėjo reklaminius skydus, atsižvelgiant į pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo, intelektinės nuosavybės vagystės ir kompensacijos.
 • 3.4 Taisyklių perskaitymo ir priėmimo patvirtinimas, kaip minima nuostatuose 3, vyksta registracijos formoje, pažymint atitinkamus langelius registracijos el. laiške, pateikiant šiuos teiginius:
  • 1) pareiškiu, kad perskaičiau ir sutinku su nuostatais;
  • 2) Pareiškiu, kad įsipareigoju be Pardavėjo sutikimo jokiu būdu nenaudoti, įskaitant kopijavimą, apdorojimą, dalijimąsi, publikavimą ir naudojimą pardavimui bet kokį Parduotuvėje paskelbtą turinį, įskaitant produktų nuotraukas, grafiką, logotipus, produktų aprašymus, esančius Parduotuvėje, nuotraukas, naudojamas kuriant Pardavėjo reklaminius skydus, atsižvelgiant į pretenzijas dėl autorių teisių pažeidimo ir intelektinės nuosavybės vagystę.
 • 3.5 Sėkmingai pateikęs užsakymą, Pardavėjas patikrina, ar yra užsakytų prekių, ir išsiunčia Didmenininkui el. laišką, patvirtinantį užsakymą, pateikdamas šiuos duomenis:
  • 1) galimybė užsisakyti prekes užsakymo dieną, su sąlyga, kad užsakytų prekių prieinamumas gali pasikeisti iki apmokėjimo dienos, nurodytos VII skyriaus nuostatoje 4 arba iki avanso, nurodyto VII skyriaus nuostatoje 3 nurodytu būdu, nurodytu VII skyriaus nuostatoje 4;
  • 2) užsakymo subjektas;
  • 3) vienetinė ar bendra užsakytų gaminių kaina bei pristatymo išlaidos;
  • 4) suteiktos nuolaidos suma;
  • 5) pasirinktas mokėjimo būdas;
  • 6) pristatymo adresas;
  • 7) pasirinktas pristatymo būdas;
  • 8) pristatymo laikas;
  • 9) galutinio užsakymo patvirtinimas.
 • 3.6 Didmenininkui gavus Pardavėjo el. laišką, patvirtinantį užsakymą, Didmenininkas privalo elektroniniu paštu hurt@denley.pl, nusiųsti užsakymo patvirtinimą, kuriuo įsipareigoja sumokėti už galutinį užsakymo patvirtinimą.
 • 3.7 Po galutinio užsakymo patvirtinimo Didmenininkas iš Pardavėjo gaus el. laišką, patvirtinantį užsakymo priėmimą.
 • 3.8 Klausimus dėl užsakymų galima siųsti el. pašto adresu b2b@bolf.com arba tel: +370 61366888 (mokestis pagal atitinkamo operatoriaus kainyną).
 • 3.9 Didmenininko užsakymą patvirtinančio el. Laiško siuntimas yra valios pareiškimas sudaryti pardavimo sutartį su Pardavėju, laikantis nuostatų.
 • 3.10 Pirkimo sutartis sudaroma lenkų kalba, jos turinys atitinka Nuostatus.
 • 3.11 Esminių prekių pirkimo – pardavimo sutarties nuostatų konsolidavimas, apsauga, atskleidimas ir Didmenininkui patvirtinimas vyksta siunčiant Didmenininkui nurodytu elektroninio pašto adresu ir prie siuntos pridėjus PVM sąskaitą faktūrą.
 • 3.12 Pardavėjas gali atimti Didmenininko teisę nedelsiant užsisakyti prekes, jei Didmenininkas pažeidžia Taisykles, ypač kai Didmenininkas:
  • 1) registruodamasis pateikė tikrovės neatitinkančius, netikslius ar pasenusius duomenis, klaidinančius ar pažeidžiančius trečiųjų asmenų teises;
  • 2) pažeidė III skyriauje nurodytą pareigą. 4 Nuostatų 2 punktas;
  • 3) padarė kitokį elgesį, kurį Pardavėjas pripažins nesuderinamu su taikomais įstatymais ar bendraisiais interneto naudojimo principais ar žalingu Pardavėjo vardui.
 • 3.13 Didmenininkas, kuriam buvo atimta teisė užsisakyti Prekes, negali iš naujo registruotis be išankstinio Pardavėjo sutikimo.
 • 3.14 Didmenininkas visų pirma privalo:
  • 1) neteikti ir nepersiųsti įstatymų draudžiamo turinio, pvz., Turinio, kuris skatina smurtą, šmeižia ar pažeidžia asmens ir kitas trečiųjų šalių teises;
  • 2) pateikti užsakymus taip, kad netrukdytų jiems funkcionuoti, ypač naudojant specialią programinę įrangą ar įrenginius;
  • 3) neatlieka tokių veiksmų kaip: nepageidaujamos komercinės informacijos (šlamšto) siuntimas ar reklamos pateikimas užsakant;
  • 4) pateikti užsakymą tokiu būdu, kuris nėra nepatogus kitiems Didmenininkams ir Pardavėjui;
  • 5) bet kokio Parduotuvėje esančio turinio naudojimas tik asmeniniam naudojimui;
  • 6) jokiu būdu nenaudoti be Pardavėjo sutikimo, įskaitant kopijavimą, apdorojimą, dalijimąsi, publikavimą ir pardavimui naudojimą bet kokį parduotuvėje paskelbtą turinį, įskaitant produktų nuotraukas, grafiką, logotipus, parduotuvėje pateiktų produktų aprašymus, nuotraukas, naudojamas kuriant Pardavėjo reklaminius antraščius, atsižvelgiant į reikalavimus dėl autorių teisių pažeidimo, intelektinės nuosavybės vagystės ir kompensacijos.
  • 7) užsakymų pateikimas laikantis Lenkijos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų nuostatų, taip pat bendrųjų interneto naudojimo principų.

IV. Asmeniniai duomenys.

 • 4.1 Pardavėjas yra Didmenininkų duomenų bazės administratorius.
 • 4.2 Taisyklių priėmimas prilygsta sutikimui tvarkyti registracijos formoje ar el. paštu pateiktus asmeninius duomenis, kad būtų įvykdyta pirkimo-pardavimo sutartis ir patikėta jas tvarkyti kitiems subjektams, su kuriais administratorius yra sudaręs sutartį, kad pristatytų užsakytas prekes laiku.
 • 4.3 Didmenininko asmeniniai duomenys yra saugomi laikantis įstatymų: 1997 m. Rugpjūčio 29 d. Akto dėl asmens duomenų apsaugos (t. Y. 2016 m. Teisės aktų leidinio 922 punktas), 2002 m. Liepos 18 d. Akto dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (t. y. 2016 m. leidinys, 1030 punktas su pakeitimais), 2004 m. balandžio 29 d. vidaus reikalų ir administracijos ministro reglamentas dėl asmens duomenų tvarkymo dokumentavimo ir techninių bei organizacinių sąlygų, už kurias atsakingi yra įrenginiai, ir IT sistemos, naudojamos asmens duomenims tvarkyti (Journal of Laws No. 100, item 1024).
 • 4.4 Duomenų, kuriems taikoma apsauga pagal 1997 m. Rugpjūčio 29 d. Aktą dėl asmens duomenų apsaugos, atveju (t. Y. 2016 m. Įstatymų leidinio 922 punktas), kiekvienas Didmenininkas turi teisę susipažinti su jo pateikta informacija ir ją taisyti per svetainę. nuorodą, el. paštu arba telefonu, atlikę Didmenininko patvirtinimo procedūrą. Kontaktinę informaciją galite rasti pagrindinės svetainės www.bolf.lt skirtuke „Kontaktai“. Be to, jis turi teisę kontroliuoti jo teikiamos informacijos tvarkymą, sudarydamas asmens duomenis šiame įstatyme nustatytais principais, visų pirma teisę pateikti šiame įstatyme nustatytais atvejais rašytinį motyvuotą prašymą nutraukti jo duomenų tvarkymą dėl jo ypatingos padėties ir teisę nesutikti su jo duomenų tvarkymu šiame įstatyme nustatytais atvejais.
 • 4.5 Registracijos metu ar vėliau Didmenininkas gali sutikti pažymėdamas langelį [] „Noriu gauti el. pašto naujienlaiškį“ ir (arba) „Noriu gauti SMS naujienlaiškį“, kad jis elektroniniu būdu išsiųstų jam komercinę informaciją, o tai tolygu sutikimui tvarkyti duomenis. Pardavėjo asmens duomenys, skirti tiesioginei savo produktų rinkodarai. Minėtas sutikimas gali būti bet kada atšauktas.

V. Prekių pirkimas kaip Bendrijos vidaus prekių tiekimo dalis PVM mokėtojams, nustatytiems sandoriams Bendrijos viduje.

 • 5.1 Prekių pirkimas kaip Bendrijos vidaus prekių tiekimo dalis PVM mokėtojams, nustatytiems sandoriams Bendrijos viduje.
  • 1) prekės bus eksportuojamos iš šalies teritorijos, suprantamos kaip Lenkijos Respublikos teritorija, ir bus naudojamos, kaip nurodyta straipsnyje 7 dėl PVM mokėjimo įstatymo kitoje valstybėje, negu Lenkija;
  • 2) jei užsakymas pristatomas į Lenkiją, Didmenininkas į Pardavėjo elektroninį paštą adresu b2b@bolf.com atsiųs atitinkamą pareiškimą apie prekių eksportą už šalies ribų kartu su eksporto būdo specifikacija, pavyzdžiui, transporto priemonės, su kuria bus eksportuojamos prekės, duomenis;
  • 3) sandoris buvo atliktas rangovo naudai, kuris yra PVM mokėtojas, nustatytas sandoriams Bendrijos viduje ES teritorijoje;
 • 5.2 Sandorių Bendrijos viduje sandorio šalis yra PVM mokesčių mokėtojas, nustatytas atliekant sandorius Bendrijos viduje ES teritorijoje (t.y. turi galiojantį ES PVM numerį), arba yra juridinis ar fizinis asmuo, kuris nėra šiuo metu PVM mokėtojas ir kuris yra identifikuotas atliekant sandorius Bendrijos viduje ES teritorijoje (t. y. turi galiojantį ES PVM numerį);
 • 5.3 Norėdami pristatyti prekes Bendrijos viduje, užsakančiosios šalies duomenyse pasirinkite „Įmonė“, pasirinkite pristatymo šalį ir pasirinkite parinktį „Aš esu ES PVM mokėtojas. Aš užsakau be PVM ir įsipareigoju atsiskaityti savo šalyje“. Teigiamai patikrinus rangovo duomenis, įskaitant ES PVM numerį, bus išrašyta sąskaita faktūra pagal 0 PVM tarifo nuostatas.

VI. Pristatymas

 • 6.1 Prekės pristatomos į šalis, nurodytas nuorodoje pagal adresą, kurį klientas nurodė pateikdamas užsakymą.
 • 6.2 Užsakytų prekių pristatymas vyksta per DPD kurjerių įmonę.
 • 6.3 Prekių pristatymo laikas ir kaina priklauso nuo Didmenininko pasirinktos pristatymo formos ir nurodytos Didmenininko pasirinkto operatoriaus nuostatuose iš Pardavėjo pateiktų operatorių.

VII. Kainos ir mokėjimo būdai

 • 7.1 Prekių kainos nurodytos Lenkijos zlotais, įskaitant PVM (su tarifo suma), nesuteikia informacijos apie pristatymo išlaidas, apie kurias Didmeninkas informuoja Pardavėją el. Paštu, patvirtinančiu užsakymo priėmimą, nurodytą III skyriaus pastraipoje 5 punkto 3 nuostatoje.
 • 7.2 Didmenininkas gali sumokėti kainą šiomis valiutomis: PLN, EUR.
  • 1) banko pavedimu į banko sąskaitos numerį: 53 1140 1850 0000 2925 9200 1005; 37 1140 1850 0000 2925 9200 1002;
  • 2) apmokėjimas sistemoje Paypal;
  • 3) atsiskaitant Visa, Mastercard kortelėmis. Kredito kortelė bus apmokestinta kitą dieną po užsakymo pateikimo.
 • 7.3 Užsakymai su galimybe sumokėti grynaisiais (grynaisiais), viršijantys 300 EUR sumą, bus tvarkomi tik tada, kai didmenininkas sumokės 10% avansą.
 • 7.4 Apmokėjimo data yra diena, kai užsakytų produktų kaina, pristatymo išlaidos ir galbūt kitos išlaidos yra įskaitomos į nurodytą banko sąskaitą nuosata 2 punktas 1 į Paypal sąskaitą arba mokėjimo kortelės debetavimo dieną, nurodytą nuost. 2, 4 punkte.
 • 7.5 Tuo atveju, jei iki apmokėjimo datos, nurodytos nuostatoje 4 arba iki išankstinio mokėjimo sumokėjimo dienos, nurodytos nuostatoje 3, nurodytu būdu nuostatoje 4 , jeigu pasikeis užsakytų prekių prieinamumas, Pardavėjas elektroniniu paštu informuoja Didmenininką, nurodydamas užsakomų prekių prieinamumą, užsakytų produktų vienetą ir bendrą kainą bei pristatymo išlaidas.

VIII. Garantijos, garantijos atsisakymas.

 • 8.1 Remiantis str. Civilinio kodekso 558 straipsniu nustatyta, kad Pardavėjo atsakomybė pagal Prekių garantiją Didmenininkui nėra taikoma.
 • 8.2 Pardavėjas nėra prekių gamintojas. Gamintojas pagal garantiją atsako už parduotas prekes garantijos talone nurodytomis sąlygomis ir laikotarpiu. Jei garantijos dokumente numatyta tokia galimybė, Didmenininkas gali pateikti savo pretenzijas pagal garantiją tiesiogiai įgaliotam aptarnavimo centrui, kurio adresas yra garantijos kortelėje.

IX. Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo.

 • 9.1 Pardavėjas imasi priemonių užtikrinti, kad užsakymai būtų pateikti tinkamai, tiek, kiek tai lemia dabartinės techninės žinios, ir įsipareigoja per protingą laiką pašalinti visus Didmenininkų nurodytus pažeidimus.
 • 9.2 Didmenininkas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie bet kokius pažeidimus, susijusius su galimybe pateikti užsakymą.
 • 9.3 Didmenininkas gali raštu pranešti apie pažeidimus dėl galimybės pateikti užsakymą adresu: Bolf Sp. z o.o. , Kożuchowska 32, 65-364 Zielona Góra, elektroniniu paštu: b2b@bolf.com.
 • 9.4 Skunde Didmenininkas turėtų nurodyti savo vardą ir pavardę, korespondencijos adresą, pažeidimų, susijusių su galimybe pateikti užsakymą, tipą ir datą.
 • 9.5 Pardavėjas įsipareigoja išnagrinėti kiekvieną skundą per 14 dienų, o jei tai nebuvo įmanoma, per šį laikotarpį informuoti Klientą, kada skundas bus nagrinėjamas.

X. Baigiamosios nuostatos

 • 10.1 Bet kokius ginčus, kylančius tarp Pardavėjo ir Didmenininko, spręs teismai, turintys jurisdikciją dėl Pardavėjo buveinės.
 • 10.2 Klausimais, kuriems netaikomi šie nuostatai, taikomos Civilinio kodekso, Įstatymo dėl elektroninių paslaugų teikimo ir kitų atitinkamų Lenkijos įstatymų nuostatos.
pixel